کمترین: 
3905000
بیشترین: 
4036000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3915000
زمان: 
5/12 20:36
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 12 مرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 3915000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 13:24","price":4036000},{"date":"1397/05/12 14:06","price":3945000},{"date":"1397/05/12 14:24","price":3955000},{"date":"1397/05/12 15:06","price":3925000},{"date":"1397/05/12 15:36","price":3905000},{"date":"1397/05/12 15:54","price":3945000},{"date":"1397/05/12 16:24","price":3935000},{"date":"1397/05/12 16:36","price":3925000},{"date":"1397/05/12 16:54","price":3945000},{"date":"1397/05/12 17:54","price":3955000},{"date":"1397/05/12 18:54","price":3945000},{"date":"1397/05/12 19:06","price":3935000},{"date":"1397/05/12 19:24","price":3925000},{"date":"1397/05/12 19:54","price":3915000},{"date":"1397/05/12 20:06","price":3925000},{"date":"1397/05/12 20:36","price":3915000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398