کمترین: 
402630
بیشترین: 
407860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
405090
زمان: 
5/12 17:55
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 12 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 12 مرداد 1397 , 405090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 13:10","price":407240},{"date":"1397/05/12 13:25","price":407860},{"date":"1397/05/12 14:25","price":406940},{"date":"1397/05/12 14:40","price":405400},{"date":"1397/05/12 14:55","price":404320},{"date":"1397/05/12 15:05","price":405090},{"date":"1397/05/12 15:25","price":405550},{"date":"1397/05/12 15:55","price":405090},{"date":"1397/05/12 16:05","price":404780},{"date":"1397/05/12 16:25","price":405400},{"date":"1397/05/12 16:40","price":404780},{"date":"1397/05/12 16:55","price":402630},{"date":"1397/05/12 17:05","price":404470},{"date":"1397/05/12 17:55","price":405090}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398