کمترین: 
297970
بیشترین: 
305900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
299820
زمان: 
5/12 17:55
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 12 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 12 مرداد 1397 , 299820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 13:10","price":305440},{"date":"1397/05/12 13:25","price":305900},{"date":"1397/05/12 14:05","price":301900},{"date":"1397/05/12 14:25","price":301210},{"date":"1397/05/12 14:40","price":300050},{"date":"1397/05/12 14:55","price":299240},{"date":"1397/05/12 15:05","price":299820},{"date":"1397/05/12 15:25","price":300170},{"date":"1397/05/12 15:55","price":299820},{"date":"1397/05/12 16:05","price":299590},{"date":"1397/05/12 16:25","price":300050},{"date":"1397/05/12 16:40","price":299590},{"date":"1397/05/12 16:55","price":297970},{"date":"1397/05/12 17:05","price":299360},{"date":"1397/05/12 17:55","price":299820}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398