کمترین: 
1933000
بیشترین: 
1933000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1933000
زمان: 
5/12 10:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 1933000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 10:24","price":1933000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398