کمترین: 
403
بیشترین: 
418
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
418
زمان: 
5/12 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 01:30","price":410.06},{"date":"1397/05/12 02:00","price":412},{"date":"1397/05/12 04:30","price":414.73},{"date":"1397/05/12 05:00","price":411.5},{"date":"1397/05/12 07:30","price":404.05},{"date":"1397/05/12 08:00","price":403.68},{"date":"1397/05/12 10:30","price":403},{"date":"1397/05/12 11:00","price":404.43},{"date":"1397/05/12 13:30","price":410.83},{"date":"1397/05/12 14:00","price":408.27},{"date":"1397/05/12 16:30","price":408.62},{"date":"1397/05/12 17:00","price":408.58},{"date":"1397/05/12 19:30","price":415},{"date":"1397/05/12 20:00","price":414.85},{"date":"1397/05/12 22:30","price":413.92},{"date":"1397/05/12 23:00","price":418}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398