کمترین: 
7324.6
بیشترین: 
7564.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7517.5
زمان: 
5/12 23:00
قیمت بیت کوین امروز 12 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 مرداد 1397 , 7517.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 01:30","price":7535},{"date":"1397/05/12 02:00","price":7552.5},{"date":"1397/05/12 04:30","price":7564.9},{"date":"1397/05/12 05:00","price":7491},{"date":"1397/05/12 07:30","price":7348},{"date":"1397/05/12 08:00","price":7350.1},{"date":"1397/05/12 10:30","price":7337.4},{"date":"1397/05/12 11:00","price":7324.6},{"date":"1397/05/12 13:30","price":7410.7},{"date":"1397/05/12 14:00","price":7363.8},{"date":"1397/05/12 16:30","price":7348.5},{"date":"1397/05/12 17:00","price":7375.2},{"date":"1397/05/12 19:30","price":7444.4},{"date":"1397/05/12 20:00","price":7472},{"date":"1397/05/12 22:30","price":7484.9},{"date":"1397/05/12 23:00","price":7517.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398