کمترین: 
1206.25
بیشترین: 
1210.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1206.83
زمان: 
5/12 13:00
قیمت اونس طلا امروز 12 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 مرداد 1397 , 1206.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 01:30","price":1207.71},{"date":"1397/05/12 02:00","price":1207.88},{"date":"1397/05/12 04:30","price":1208.44},{"date":"1397/05/12 05:00","price":1208.22},{"date":"1397/05/12 05:30","price":1209.12},{"date":"1397/05/12 06:00","price":1210.07},{"date":"1397/05/12 06:30","price":1207.33},{"date":"1397/05/12 07:00","price":1207.59},{"date":"1397/05/12 07:30","price":1207.70},{"date":"1397/05/12 08:00","price":1208.13},{"date":"1397/05/12 08:30","price":1208.22},{"date":"1397/05/12 09:00","price":1207.61},{"date":"1397/05/12 09:30","price":1207.55},{"date":"1397/05/12 10:00","price":1207.69},{"date":"1397/05/12 10:30","price":1207.85},{"date":"1397/05/12 11:00","price":1206.59},{"date":"1397/05/12 11:30","price":1206.26},{"date":"1397/05/12 12:00","price":1206.61},{"date":"1397/05/12 12:30","price":1206.25},{"date":"1397/05/12 13:00","price":1206.83}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398