کمترین: 
72.1
بیشترین: 
72.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.1
زمان: 
5/11 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 11 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 72.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 18:08","price":72.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398