کمترین: 
1312000
بیشترین: 
1312000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1312000
زمان: 
5/11 16:40
قیمت طلای متفرقه امروز 11 مرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1312000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 16:40","price":1312000}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399