کمترین: 
299658
بیشترین: 
299658
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
299658
زمان: 
5/11 16:40
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 11 مرداد 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 11 مرداد 1397 , 299658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 16:40","price":299658}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398