کمترین: 
3651000
بیشترین: 
3701000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3651000
زمان: 
5/11 13:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3651000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 12:54","price":3701000},{"date":"1397/05/11 13:36","price":3651000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398