کمترین: 
18
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21
زمان: 
5/11 17:20
قیمت لیر سوریه امروز 11 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 12:30","price":21},{"date":"1397/05/11 13:00","price":18},{"date":"1397/05/11 13:20","price":21},{"date":"1397/05/11 13:50","price":20},{"date":"1397/05/11 17:20","price":21}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398