کمترین: 
1920000
بیشترین: 
1950000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1930000
زمان: 
5/11 15:06
قیمت نیم سکه امروز 11 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 12:24","price":1920000},{"date":"1397/05/11 12:54","price":1950000},{"date":"1397/05/11 13:36","price":1920000},{"date":"1397/05/11 15:06","price":1930000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399