کمترین: 
398010
بیشترین: 
404170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
403240
زمان: 
5/11 17:55
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 11 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 11 مرداد 1397 , 403240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 11:55","price":401400},{"date":"1397/05/11 12:10","price":403550},{"date":"1397/05/11 12:25","price":404170},{"date":"1397/05/11 12:40","price":403550},{"date":"1397/05/11 13:10","price":403240},{"date":"1397/05/11 13:25","price":398620},{"date":"1397/05/11 13:40","price":399550},{"date":"1397/05/11 13:55","price":398930},{"date":"1397/05/11 14:10","price":398010},{"date":"1397/05/11 14:25","price":399090},{"date":"1397/05/11 14:40","price":401090},{"date":"1397/05/11 14:55","price":399860},{"date":"1397/05/11 15:05","price":399240},{"date":"1397/05/11 15:25","price":399860},{"date":"1397/05/11 15:40","price":400320},{"date":"1397/05/11 15:55","price":400630},{"date":"1397/05/11 16:10","price":401090},{"date":"1397/05/11 16:40","price":402010},{"date":"1397/05/11 16:55","price":402630},{"date":"1397/05/11 17:15","price":401400},{"date":"1397/05/11 17:40","price":402010},{"date":"1397/05/11 17:55","price":403240}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398