کمترین: 
298510
بیشترین: 
303130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
302430
زمان: 
5/11 17:55
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 11 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 11 مرداد 1397 , 302430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 11:55","price":301050},{"date":"1397/05/11 12:10","price":302670},{"date":"1397/05/11 12:25","price":303130},{"date":"1397/05/11 12:40","price":302670},{"date":"1397/05/11 13:10","price":302430},{"date":"1397/05/11 13:25","price":298970},{"date":"1397/05/11 13:40","price":299660},{"date":"1397/05/11 13:55","price":299200},{"date":"1397/05/11 14:10","price":298510},{"date":"1397/05/11 14:25","price":299320},{"date":"1397/05/11 14:40","price":300820},{"date":"1397/05/11 14:55","price":299900},{"date":"1397/05/11 15:05","price":299430},{"date":"1397/05/11 15:25","price":299900},{"date":"1397/05/11 15:40","price":300240},{"date":"1397/05/11 15:55","price":300470},{"date":"1397/05/11 16:10","price":300820},{"date":"1397/05/11 16:40","price":301510},{"date":"1397/05/11 16:55","price":301970},{"date":"1397/05/11 17:15","price":301050},{"date":"1397/05/11 17:40","price":301510},{"date":"1397/05/11 17:55","price":302430}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398