کمترین: 
77
بیشترین: 
91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
5/11 20:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 11:50","price":86},{"date":"1397/05/11 12:30","price":87},{"date":"1397/05/11 12:50","price":88},{"date":"1397/05/11 13:00","price":77},{"date":"1397/05/11 13:20","price":89},{"date":"1397/05/11 13:30","price":88},{"date":"1397/05/11 13:50","price":86},{"date":"1397/05/11 14:00","price":85},{"date":"1397/05/11 14:20","price":86},{"date":"1397/05/11 15:00","price":87},{"date":"1397/05/11 15:30","price":86},{"date":"1397/05/11 16:50","price":87},{"date":"1397/05/11 17:20","price":88},{"date":"1397/05/11 17:50","price":87},{"date":"1397/05/11 18:20","price":88},{"date":"1397/05/11 19:00","price":89},{"date":"1397/05/11 19:20","price":90},{"date":"1397/05/11 20:00","price":91},{"date":"1397/05/11 20:20","price":90},{"date":"1397/05/11 20:30","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398