کمترین: 
139
بیشترین: 
164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164
زمان: 
5/11 21:00
قیمت روپیه هند امروز 11 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 11 مرداد 1397 , 164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 11:50","price":155},{"date":"1397/05/11 12:30","price":158},{"date":"1397/05/11 12:50","price":160},{"date":"1397/05/11 13:00","price":139},{"date":"1397/05/11 13:20","price":161},{"date":"1397/05/11 13:30","price":159},{"date":"1397/05/11 13:50","price":155},{"date":"1397/05/11 14:00","price":153},{"date":"1397/05/11 14:20","price":155},{"date":"1397/05/11 14:30","price":156},{"date":"1397/05/11 14:50","price":155},{"date":"1397/05/11 15:00","price":157},{"date":"1397/05/11 15:30","price":156},{"date":"1397/05/11 15:50","price":154},{"date":"1397/05/11 16:30","price":155},{"date":"1397/05/11 16:50","price":157},{"date":"1397/05/11 17:20","price":158},{"date":"1397/05/11 18:00","price":157},{"date":"1397/05/11 18:30","price":158},{"date":"1397/05/11 19:00","price":160},{"date":"1397/05/11 19:20","price":163},{"date":"1397/05/11 19:30","price":162},{"date":"1397/05/11 19:50","price":163},{"date":"1397/05/11 20:30","price":164},{"date":"1397/05/11 20:50","price":163},{"date":"1397/05/11 21:00","price":164}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398