کمترین: 
18
بیشترین: 
23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23
زمان: 
5/11 19:20
قیمت درام ارمنستان امروز 11 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":20},{"date":"1397/05/11 12:30","price":21},{"date":"1397/05/11 13:00","price":18},{"date":"1397/05/11 13:20","price":21},{"date":"1397/05/11 14:00","price":20},{"date":"1397/05/11 14:20","price":21},{"date":"1397/05/11 15:50","price":20},{"date":"1397/05/11 16:30","price":21},{"date":"1397/05/11 17:50","price":22},{"date":"1397/05/11 19:20","price":23}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398