کمترین: 
7054
بیشترین: 
8328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8304
زمان: 
5/11 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 مرداد 1397 , 8304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":7815},{"date":"1397/05/11 10:50","price":7818},{"date":"1397/05/11 11:00","price":7812},{"date":"1397/05/11 11:20","price":7813},{"date":"1397/05/11 11:50","price":7839},{"date":"1397/05/11 12:20","price":7838},{"date":"1397/05/11 12:30","price":8005},{"date":"1397/05/11 12:50","price":8082},{"date":"1397/05/11 13:00","price":7054},{"date":"1397/05/11 13:20","price":8137},{"date":"1397/05/11 13:30","price":8035},{"date":"1397/05/11 13:50","price":7881},{"date":"1397/05/11 14:00","price":7797},{"date":"1397/05/11 14:20","price":7861},{"date":"1397/05/11 14:30","price":7891},{"date":"1397/05/11 14:50","price":7863},{"date":"1397/05/11 15:00","price":7941},{"date":"1397/05/11 15:10","price":7961},{"date":"1397/05/11 15:30","price":7898},{"date":"1397/05/11 15:50","price":7824},{"date":"1397/05/11 16:00","price":7815},{"date":"1397/05/11 16:20","price":7818},{"date":"1397/05/11 16:30","price":7879},{"date":"1397/05/11 16:50","price":7964},{"date":"1397/05/11 17:00","price":7977},{"date":"1397/05/11 17:20","price":8009},{"date":"1397/05/11 17:50","price":8004},{"date":"1397/05/11 18:00","price":7994},{"date":"1397/05/11 18:20","price":7991},{"date":"1397/05/11 18:30","price":8019},{"date":"1397/05/11 18:50","price":8036},{"date":"1397/05/11 19:00","price":8110},{"date":"1397/05/11 19:20","price":8245},{"date":"1397/05/11 19:30","price":8218},{"date":"1397/05/11 19:50","price":8274},{"date":"1397/05/11 20:00","price":8294},{"date":"1397/05/11 20:20","price":8267},{"date":"1397/05/11 20:30","price":8328},{"date":"1397/05/11 20:50","price":8283},{"date":"1397/05/11 21:00","price":8304},{"date":"1397/05/11 21:20","price":8325},{"date":"1397/05/11 21:30","price":8304}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398