کمترین: 
2592.7
بیشترین: 
2592.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2592.7
زمان: 
5/11 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 11 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 2592.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":2592.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398