کمترین: 
13293.8
بیشترین: 
13293.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13293.8
زمان: 
5/11 09:20
قیمت بات تایلند امروز 11 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 مرداد 1397 , 13293.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":13293.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398