کمترین: 
1083.2
بیشترین: 
1083.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1083.2
زمان: 
5/11 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1083.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":1083.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398