کمترین: 
562
بیشترین: 
562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562
زمان: 
5/11 09:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":562}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398