کمترین: 
3233
بیشترین: 
3233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3233
زمان: 
5/11 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3233 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":3233}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398