کمترین: 
3563.2
بیشترین: 
3563.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3563.2
زمان: 
5/11 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3563.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":3563.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398