کمترین: 
370.3
بیشترین: 
370.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
370.3
زمان: 
5/11 09:20
قیمت دینار عراق امروز 11 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 370.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":370.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398