کمترین: 
11472.1
بیشترین: 
11472.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11472.1
زمان: 
5/11 09:20
قیمت ریال عمان امروز 11 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 11472.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":11472.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398