کمترین: 
1176.3
بیشترین: 
1176.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1176.3
زمان: 
5/11 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 11 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1176.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":1176.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399