کمترین: 
539.2
بیشترین: 
539.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
539.2
زمان: 
5/11 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 11 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 539.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":539.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398