کمترین: 
500.6
بیشترین: 
500.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
500.6
زمان: 
5/11 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 11 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 مرداد 1397 , 500.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":500.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398