کمترین: 
61.2
بیشترین: 
61.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.2
زمان: 
5/11 09:20
قیمت افغانی امروز 11 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 61.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":61.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398