کمترین: 
4443.1
بیشترین: 
4443.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4443.1
زمان: 
5/11 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 4443.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":4443.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398