کمترین: 
3260.6
بیشترین: 
3260.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3260.6
زمان: 
5/11 09:20
قیمت دلار استرالیا امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3260.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":3260.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399