کمترین: 
3391.5
بیشترین: 
3391.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3391.5
زمان: 
5/11 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3391.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":3391.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399