کمترین: 
3952
بیشترین: 
3952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3952
زمان: 
5/11 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 11 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":3952}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398