کمترین: 
882.9
بیشترین: 
882.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
882.9
زمان: 
5/11 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 11 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 882.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":882.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398