کمترین: 
1201.1
بیشترین: 
1201.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1201.1
زمان: 
5/11 09:20
قیمت درهم امارات امروز 11 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1201.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":1201.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398