کمترین: 
5782.1
بیشترین: 
5782.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5782.1
زمان: 
5/11 09:20
قیمت پوند امروز 11 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 11 مرداد 1397 , 5782.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":5782.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398