کمترین: 
5140.4
بیشترین: 
5140.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5140.4
زمان: 
5/11 09:20
قیمت یورو امروز 11 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 11 مرداد 1397 , 5140.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":5140.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398