کمترین: 
409.04
بیشترین: 
424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
409.04
زمان: 
5/11 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 409.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 01:30","price":419.69},{"date":"1397/05/11 02:00","price":415.54},{"date":"1397/05/11 04:30","price":421.6},{"date":"1397/05/11 05:00","price":421.69},{"date":"1397/05/11 07:30","price":424},{"date":"1397/05/11 08:00","price":422.13},{"date":"1397/05/11 10:30","price":420},{"date":"1397/05/11 11:00","price":421},{"date":"1397/05/11 13:30","price":420.87},{"date":"1397/05/11 14:00","price":418.7},{"date":"1397/05/11 16:30","price":415.68},{"date":"1397/05/11 17:00","price":416},{"date":"1397/05/11 19:30","price":413.76},{"date":"1397/05/11 20:00","price":414.3},{"date":"1397/05/11 22:30","price":415},{"date":"1397/05/11 23:00","price":409.04}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398