کمترین: 
7492.9
بیشترین: 
7675.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7492.9
زمان: 
5/11 23:00
قیمت بیت کوین امروز 11 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 7492.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 01:30","price":7549.8},{"date":"1397/05/11 02:00","price":7510},{"date":"1397/05/11 04:30","price":7575.8},{"date":"1397/05/11 05:00","price":7610},{"date":"1397/05/11 07:30","price":7675.4},{"date":"1397/05/11 08:00","price":7651.1},{"date":"1397/05/11 10:30","price":7638},{"date":"1397/05/11 11:00","price":7664.6},{"date":"1397/05/11 13:30","price":7666.4},{"date":"1397/05/11 14:00","price":7645},{"date":"1397/05/11 16:30","price":7562.7},{"date":"1397/05/11 17:00","price":7565.8},{"date":"1397/05/11 19:30","price":7512.8},{"date":"1397/05/11 20:00","price":7552.9},{"date":"1397/05/11 22:30","price":7577.9},{"date":"1397/05/11 23:00","price":7492.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398