کمترین: 
1216.05
بیشترین: 
1220.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1217.95
زمان: 
5/11 13:00
قیمت اونس طلا امروز 11 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1217.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 01:30","price":1216.31},{"date":"1397/05/11 02:00","price":1216.05},{"date":"1397/05/11 04:30","price":1217.49},{"date":"1397/05/11 05:00","price":1217.40},{"date":"1397/05/11 05:30","price":1217.99},{"date":"1397/05/11 06:00","price":1219.12},{"date":"1397/05/11 06:30","price":1220.19},{"date":"1397/05/11 07:00","price":1220.68},{"date":"1397/05/11 07:30","price":1219.61},{"date":"1397/05/11 08:00","price":1219.40},{"date":"1397/05/11 08:30","price":1220.03},{"date":"1397/05/11 09:00","price":1219.26},{"date":"1397/05/11 09:30","price":1218.40},{"date":"1397/05/11 10:00","price":1218.72},{"date":"1397/05/11 10:30","price":1219.15},{"date":"1397/05/11 11:00","price":1219.57},{"date":"1397/05/11 11:30","price":1219.24},{"date":"1397/05/11 12:00","price":1218.56},{"date":"1397/05/11 12:30","price":1217.57},{"date":"1397/05/11 13:00","price":1217.95}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398