کمترین: 
73.62
بیشترین: 
73.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.62
زمان: 
5/10 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 10 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 73.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 18:08","price":73.62}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398