کمترین: 
19
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/10 21:20
قیمت لیر سوریه امروز 10 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 13:00","price":21},{"date":"1397/05/10 15:30","price":20},{"date":"1397/05/10 18:00","price":19},{"date":"1397/05/10 19:00","price":20},{"date":"1397/05/10 19:20","price":19},{"date":"1397/05/10 21:20","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398