کمترین: 
10575
بیشترین: 
10575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10575
زمان: 
5/10 13:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 10575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 13:00","price":10575}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398