کمترین: 
1933000
بیشترین: 
2033000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1933000
زمان: 
5/10 17:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 10 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1933000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 12:06","price":1993000},{"date":"1397/05/10 12:24","price":2013000},{"date":"1397/05/10 12:54","price":2033000},{"date":"1397/05/10 13:54","price":2013000},{"date":"1397/05/10 14:36","price":1983000},{"date":"1397/05/10 17:06","price":1973000},{"date":"1397/05/10 17:48","price":1943000},{"date":"1397/05/10 17:54","price":1933000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398