کمترین: 
3605000
بیشترین: 
3805000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3605000
زمان: 
5/10 17:48
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 10 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 10 مرداد 1397 , 3605000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 12:06","price":3775000},{"date":"1397/05/10 12:54","price":3805000},{"date":"1397/05/10 14:24","price":3765000},{"date":"1397/05/10 14:36","price":3675000},{"date":"1397/05/10 15:36","price":3655000},{"date":"1397/05/10 15:54","price":3625000},{"date":"1397/05/10 17:48","price":3605000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399