کمترین: 
1930000
بیشترین: 
2030000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1930000
زمان: 
5/10 17:54
قیمت نیم سکه امروز 10 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 12:06","price":1990000},{"date":"1397/05/10 12:24","price":2010000},{"date":"1397/05/10 12:54","price":2030000},{"date":"1397/05/10 13:54","price":2010000},{"date":"1397/05/10 14:36","price":1980000},{"date":"1397/05/10 17:06","price":1970000},{"date":"1397/05/10 17:48","price":1940000},{"date":"1397/05/10 17:54","price":1930000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398