کمترین: 
3626000
بیشترین: 
3830000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3626000
زمان: 
5/10 17:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 3626000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 12:06","price":3800000},{"date":"1397/05/10 12:54","price":3830000},{"date":"1397/05/10 14:24","price":3790000},{"date":"1397/05/10 14:36","price":3700000},{"date":"1397/05/10 14:54","price":3701000},{"date":"1397/05/10 15:36","price":3676000},{"date":"1397/05/10 15:54","price":3651000},{"date":"1397/05/10 17:48","price":3626000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398