کمترین: 
391850
بیشترین: 
409710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
394010
زمان: 
5/10 18:25
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 10 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 10 مرداد 1397 , 394010 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 11:55","price":404780},{"date":"1397/05/10 12:10","price":407240},{"date":"1397/05/10 12:25","price":408480},{"date":"1397/05/10 12:40","price":409710},{"date":"1397/05/10 12:55","price":409400},{"date":"1397/05/10 13:10","price":406630},{"date":"1397/05/10 13:20","price":408780},{"date":"1397/05/10 13:25","price":409400},{"date":"1397/05/10 13:55","price":406940},{"date":"1397/05/10 14:10","price":407240},{"date":"1397/05/10 14:25","price":405700},{"date":"1397/05/10 14:40","price":404780},{"date":"1397/05/10 14:55","price":402320},{"date":"1397/05/10 15:10","price":404170},{"date":"1397/05/10 15:25","price":401700},{"date":"1397/05/10 15:40","price":398320},{"date":"1397/05/10 15:55","price":399550},{"date":"1397/05/10 16:10","price":400780},{"date":"1397/05/10 16:25","price":402010},{"date":"1397/05/10 16:40","price":399860},{"date":"1397/05/10 16:55","price":400780},{"date":"1397/05/10 17:15","price":397700},{"date":"1397/05/10 17:25","price":399860},{"date":"1397/05/10 17:40","price":396160},{"date":"1397/05/10 17:50","price":395240},{"date":"1397/05/10 18:10","price":391850},{"date":"1397/05/10 18:25","price":394010}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398